DERİ SÜRTME HASLIĞI TEST CİHAZI

Deri Sürtme Haslığı Test Cihazı
Deneye tabi tutulacak derinin bir yüzeyine, referans yün keçe parçası, verilen bir basınç altında, verilen bir sayıda ileri geri hareket ettirilerek sürtülür.
Keçe parçasının ve derinin rengindeki değişme gri skala ile değerlendirilir. Derinin yüzeyinde göz ile görülebilir herhangi bir değişme veya hasar varsa, rapor edilir.

Opsiyonel olarak Beyaz Keçe ve Gri Skala temin edilmelidir.

STANDARTLAR
DIN EN ISO 11 640 / (DIN 53 339)

DERİ SÜRTME HASLIĞI TEST CİHAZI