LİMİT OKSİJEN İNDEKSI TEST CİHAZI

Limit Oksijen İndeksi Test Cihazı belirli deney şartlarında dik konumdaki deney numunelerinin yanmalarının devamı için azot- oksijen
karışımlarında bulunması gerekli en küçük oksijen konsantrasyonunun tayininde kullanılır.
cihaz oksijen-azot konsantrasyonunu otomatik olarak ayarlar.Bu sayede operatör hataları minimuma indirilir ve testler arasında tutarlılık sağlanır
Dokunmatik ekranlı kontrol ünitesi ve bilgisayar bağlantısı sayesinde birçok farklı test metodu yüklenebilir.

 

STANDARTLAR
ISO 4589, ASTM D 2863