YIKAMA HASLIĞI TEST CİHAZI

Makineler tekstil laboratuvarlarında mevcut boyanmış kumaşların ve yıkama haslığına tabii tutulacak kumaşların testleri için kullanılmaktadır.
Mikroişlemci kontrol üniteleriyle istenilen ısı ve sürede set edilen değerlerde testleri gerçekleştirmektedirler. Büyük çaptaki tüpleri sayesinde aynı zamanda büyük parçaların boyama işlemleride bu makinelerde yapılabilmektedir.
Makinelerde ısı_ zaman kontrol bilgisayarları kullanılmaktadır. Mikroişlemci denilen bu ürünler 36 ayrı programa sahip olup her bir programın 20 adet adımı bulunmaktadır. Boyama reçeteleri bir defaya mahsus olarak mikroişlemci hafızasına alınır ve istenildiğinde program numarası seçilerek kullanılır. Makine bu sayede ısıtma-soğutma-alarm çıkışlarını devreye sokarak program adımlarını takip eder ve program sonunda operatöre alarm verir