SAVURMALI TİP NEM ÖLÇER
BRANDISH TYPE HUMIDITY METER

Sıcaklık ve bağıl nem ölçümünde kullanılır. Bağıl nem cetveli ile birlikte set halindedir. Savurmalı tip nem ölçerler en hassas ölçüm yapabilen nem ölçüm cihazlarıdır.
..