MICRONAIR ELYAF KALINLIK TESPİTİ CİHAZI
MICRONAIR FIBER THICKNESS DETERMINATION DEVICE

Bu cihaz yün demeti içerisinden düzgün hava akımı geçirilmesi ile yün elyafının ortalama çapının ölçülmesinde kullanılır. Cihaz ile temiz, medula tabakası olmayan, muntazam ve serbest halde dağılmış yün elyaf çapı ölçülebilir.
Cihaz özellikle taranmış şeritler için uygundur. Cihaz ile aynı zamanda yağ miktarı sabit olmak ve cihaz gerektiği gibi kalibre edilmek şartıyla temizlenmeden taranmış yağlı şeritler de ölçülebilir.