KUMAŞ EKSTENSİYOMETRE
FABRIC EXTENSIOMETER

Kumaşlarda gerilmeye bağlı düzelmeleri belirlemede kullanılır.
Cihazla birlikte 2 adet 3 kg’lık ağırlık, numune işaretleme şablonu ve işaretleme kalemi standart olarak verilmektedir.