KOMPOZİT NUMUNE ALMA CİHAZI
COMPOSITE SAMPLING EQUIPMENT

Cihaz belli süre aralıklarında ve önceden belirlenen miktarlarda Sıvı Numune almada kullanılır.
Cihazın 1 adet 220 VAC ile çalışan dahili Sıvı aktarma pompası , 1 adet 2,5 litre kapasiteli sıvı deposu, 1 Adet programlanabilir Kontrölörü bulunmaktadır.
Cihaz üzerinde kullanılan pompa emişte hava yapma olasılığına karşın özel olarak dizayn edilmiş olup. Herhangi bir ön emişe gerek duymaz.
Not : Cihazın Konrolörü Standart programı ile Atık arıtmalarda 24 saatlik Kompozit numune almak için programlanmış olup.
İsteğinize ve kullanacağınız processe göre yeniden programlanabilir .