KALİTE POLİTİKASI

"PRO-SER; alanının uzman markası olarak, Sektörüne yön vermeyi, Kalite Yönetim Sistemleri şartlarına uyarak ve modern bilgi ve teknoloji imkânlarından yararlanarak aynı inanç birliği içerisinde olduğu paydaşları ile birlikte sürekli gelişme felsefesi ışığında; Hizmet ürettiği her noktada kaynakların tasarrufunu ve verimliliğini koruyacak şekilde en üst kalite seviyesinde müşteri memnuniyetinin ve güveninin karşılanmasını, kurduğu Kalite Yönetim Sistemi'ni uygulamayı ve iyileştirmeyi politikası olarak benimsemiş ve kararlılıkla uygulamaktadır.

Bu bağlamda sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti ilkesi doğrultusunda;

 

-Şirketimizden Ürün ve hizmet alan ilgili müşterilerimizin öneri, istek ve şikayetleri, müşteri ayrımı yapılmaksızın açık, tarafsız, şeffaf ve güvenli bir şekilde tek bir kaynakta toplamayı ve bu kayıtların yasalara uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde değerlendirilmesini,

-Tespit edilen tüm öneri ve müşteri memnuniyeti kapsamındaki çalışmalarını hizmet ve yönetim sistemine dahil edilerek, kalitemizin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

-Laboratuvar Test ve Ölçüm cihazları sektöründe, Amaçlara ulaşabilmek için iç ve dış ilgili tarafların talep, beklenti ve ihtiyaçlarını etkin ve verimli bir biçimde karşılamayı,

-Uyguladığı Kalite Yönetim Sistemleri ile; tanımlanmış ve yürürlükteki yasal mevzuatlara uyarak tanımlanan uygunluk yükümlülüklerine uyacağını, Kalite ve Çevresel faktörleri ile çevre gerekliliklerini, İşçi sağlığı ve İş güvenliği uygulamaları ile çalışanlarının güvenliğini ve işin sürekliliğini sağlamayı amaçlamış ve uygulamaya almış kurumsal ve global ekosistemi güvence altına almayı,

-Kirliliği ortadan kaldırıcı uygulamaları, “0” kaza hedefi uygulamaları, gerçekleştirdiği Ürünün ve hizmetin güvenliği, kalite fonksiyonlarının işlevselliği ile sürdürülebilirlik projesi ile kuruluşun ulusal ve uluslararası düzeyde geleceğe taşımak için gerekli önlemleri almış ve performansını ölçerek sürekli gelişimi sağlamayı taahhüt etmektedir.