IŞIK HASLIĞI TEST CİHAZI
LIGHT FASTNESS TESTER

Işık Haslığı Test Cihazı doğal gün ışığını temsil eden yapay ışık (D65) kaynağına karşı her çeşit ve her yapıdaki tekstil malzemelerinin, plastik, kağıt ve benzeri ürünlerin renk haslığının tayini için kullanılır.
Cihaz aynı zamanda beyaz (ağartılmış veya optik olarak parlatılmış) malzemelerin testinde de kullanılır. Test edilecek numune önceden belirlenen şartlarda mavi yün referansın bir takımı ile birlikte yapay ışığa maruz bırakılır. Daha sonra deney parçasının rengindeki değişme kullanılan referans ile karşılaştırılarak deney parçasının renk haslığı belirlenir.
Cihaz tamamen elektronik ve bilgisayar kontrollüdür.
Cihaz ile birlikte referans malzemelerde temin edilmelidir. (referans 1-8, referans L2-L9 nem kontrol kumaşı, ışık filtresi)