İPLİK DÜZGÜNSÜZLÜK TEST CİHAZI
YARN EVENNESS TESTER

Cihaz; fitillerin , şeritlerin ve ipliğin varyasyonlarınıölçmek için dizayn edilmiştir.
Kalınlığı, inceliği, düzgünsüzlüğünü, bağıl sayısını U%,CV%, CVL ( CV%) cinsinden tespit eder
PC, Uygulama Programı ve Yazıcı ile birlikte komple set halindedir.
Cihaz üzerinde dahili nem ve sıcaklık sensörü bulunmaktadır. Bu sayede yapılan testlerin doğruluğu kontrol edilir.
Opsiyonlar:
I006-T : Tüylülük modülü
I006- D: Otomatik değiştirici,Otomatik iplik beslemeünitesi ve 24 numune kapasiteli çağlık.