HEXAPOD TAMBUR TEST CİHAZI

Hızlı ve güvenli olarak bir çelik küpün yuvarlanması yoluyla alt tabakalı veya tabakasız döşemelerin görünüş tutunmalarını belirlemek için
kullanılır. Çelik küp, bir davul içine kaplanmış teste tabii numune ile 6 adet poliüretan ayaktan oluşmaktadır. Ters hareket mekanizması, ön
belirlemeli küme ve toplamalı sayaç ile beraber verilir.
Hexapod leke uygulayıcısı ise bir taban kaplayıcısı üzerindeki standart düzgün lekeyi dağıtmak için kullanılmaktadır. Modifiye edilmiş davul kapağı, titreşim dağıtıcısı ve presleme silindirleri ile beraber verilmektedir.