ELYAF TUTAM MUKAVEMET TEST CİHAZI
FIBER BUNDLE STRENGHT TESTER

Cihaz, doğal elyafların demet halinde kopma yükünün tayini ile gerilme dayanımı ve ortalama lif kopma yükünün hesaplanmasında kullanılır.