SAF SU CİHAZI

Distile su birçok laboratuvarlarda farklı amaçlar için kullanılmaktadır.G 022 serisi distile su cihazlarında yoğuşturma için kullanılan su ısıtılarak kaynama kazanına aktarılmakta ve bu sayede kaynama süresi azaltılarak enerji tasarrufu sağlanmakta ve işletme maliyeti düşürülmektedir. Standart olarak sunulan silifos kartuş filtre, kireçlenmeyi önleyerek işletme ve bakım maliyetlerini düşürmektedir

 

.