MİKRO ÖLÇEKLİ YANMA KALORİMETRESİ
MICROSCALE COMBUSTION CALORIMETER

Mikro ölçekli örneklerin birden fazla yangın özelliklerini ölçer.
Mikro ölçekli yanma kalorimetresi uçak endüstrisinde kullanılan malzemelerin yangın
güvenliğini artırmak için Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından geliştirilmiştir. Bu test cihazı,
0.5mg ile 50 mg aralığındaki numunelerin test sonuçlarının elde edilmesi için araştırma
laboratuarlarında kullanılmaktadır.Test ASTM tarafından onaylanmış ve ASTM standartlarına
yayın konusu olmuştur.
Measures multiple fire properties of micro laboratory scale samples.
The microscale combustion calorimeter was developed by the Federal Aviation Administration
(FAA) to offer industry a research tool to assist the FAA in its mandate to dramatically improve
the fire safety of aircraft materials. The tester is becoming a mainstay in research laboratories
due to its ability to obtain meaningful test data with a sample size in the range of 0.5 Mg to 50
mg. The tester has been validated by a national consensus organization (ASTM) and is the
subject of an ASTM standards publication.
Test Özellikleri & Test Specifications
• ASTM D 7309
• Heat of Combustion (Fire Load)
• Ignition Temperature
• Heat Release
• Heat Release Capacity
• Flame Resistance

MICROSCALE COMBUSTION CALORIMETER