FFA KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALEVLENEBİLİRLİK TEST CİHAZI
FAA MULTI-PURPOSE FLAMMABILITY

Uçak malzemelerin Alev dayanıklılık özelliklerinin ölçülmesi için küçük ölçekli test cihazı.
Not: Bu Çok Amaçlı Cihaz farklı testler için iç bileşenlerin konumlandırılmasını gerektirir.Kullanıcı
sık sık bu testleri gerçekleştirir ise, her test için ayrı bir deney kabini satın almak daha pratik
olacaktır: Dikey testler için biz VC model, Yayat testler için HC model, 45 ° ve 60 ° Testler için
Modeli Çift Amaçlı Tester önerilir.
Small scale tester for measuring the ignition resistant properties of aircraft materials.
Note: This Multi-Purpose Tester requires repositioning of the interior components for different
tests. If the user performs each of these tests on a frequent basis, it would be more practical to
purchase an individual test cabinet for each test: For the Vertical Tests we suggest VC Models
For the Horizontal Test we suggest HC Models For the 45° and 60° Tests we suggest Model
Dual Purpose Tester
Test Özellikleri & Test Specifications
• FAR Part 25 Appendix F Part I (Vertical, Horizontal, 45° and 60°)
• Airbus AITM 2.002, 2.003, 2.004, & 2.005
• Boeing BSS 7230: F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, & F-6
• Cabinet fabricated out of high quality brushed stainless steel
• Adjustable burner along with Specimen Holders and Support Systems to perform the small
scale tests which are contained in FAR Part 25 Appendix F (namely 45°, 60°, Horizontal and
Vertical Tests)
• Solid state timer which automatically controls gas flow and records timed events

FAA MULTI-PURPOSE FLAMMABILITY